Reconeix i interpreta els estats financers de l’empresa mitjançant les tècniques d’anàlisi econòmic més eficients.

Temari:
- Anàlisi del balanç de situació (ratis, càlcul de percentatges, estat d'origen i aplicació de fons...)
- Anàlisi del compte de resultats (càlcul de percentatges, ratis, T.A.M.)
- Rendibilitat, autofinançament i creixement.
- Fons de maniobra.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 30 hores
Horari: Dilluns de 20:00h a 22:00h
Inici del curs: 05/03/2018
Preu:

Comptat 690.-€
* Aplaçat 290.-€ matrícula + 2 rebuts de 210.-€