Reconeix i interpreta els estats financers de l’empresa mitjançant les tècniques d’anàlisi econòmic més eficients.

Temari:
- Anàlisi del balanç de situació (ratis, càlcul de percentatges, estat d'origen i aplicació de fons...) - Anàlisi del compte de resultats (càlcul de percentatges, ratis, T.A.M.) - Rendibilitat, autofinançament i creixement. - Fons de maniobra.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 30 hores
Horari: A convenir
Inici del curs: A convenir
Preu: Comptat 690.-€ * Aplaçat 290.-€ matrícula + 2 rebuts de 210.-€

 

Print Friendly, PDF & Email