Sessions particular pes a tractar dificultats d'aprenentatge, trastorns de la conducta i Síndrome d’Asperger amb especialista en piscopedagogia.Característiques del nen:- Falta de sociabilitat, falta d’interès per les activitats en general, per la interacció social, pel joc amb altres nens, etc. - Actitud solitària i egocèntrica. - Llenguatge inusual, expressió facial i moviment corporal anormal. - Dificultats d’aprenentatge i problemes escolars. - Incapacitat per a comunicar-se adequadament. - Intel·ligència normal o superior. - Gran interès per un tema o aspecte concret de manera obsessiva.Aquestes característiques es poden presentar juntament amb altres trastorns:- Trastorn de dèficit de l’atenció-hiperacvitat (TDAH). - Trastorn obsessiu-compulsiu. - Trastorn específic del llenguatge (dislèxia, hiperlèxia). - Trastorn de l’aprenentatge no verbal. - Trastorn de les habilitats motores. - Depressió – ansietat.

Temari:
Objectius de la intervenció: - Atenció individual i personalitzada de les seves necessitats educaves especials. - Reconèixer, desenvolupar i reforçar la comunicació recíproca, el llenguatge verbal i no verbal, situacions de la vida diària, la interacció social i les habilitats socioemocionals i motores mitjançant tècniques, estratègies i activitats estructurades i supervisades. - Reforçar la seva autoestima i desenvolupar la seva personalitat afavorint la iniciava en activitats del seu interès. - Recolzament emocional, estratègies d’aprenentatge i gestió de les emocions. - Coordinació de serveis i recursos i funcionalitat com a nexe entre professors i pares. - Programació curricular adaptada i basada en les seves competències i aptituds (objectius, activitats i avaluacions personalitzades).
Col.lectiu: Nens amb dificultats d'aprenentatge
Durada: a convenir.
Horari: Hores concertades
Inici del curs: Tot l'any.
Preu: Es recomana assistir com a mínim un cop a la setmana per afavorir el seu desenvolupament. El preu de la sessió (d'una hora i mitja) és de 36€.

 

Print Friendly, PDF & Email