• Curs dirigit a aquelles persones que no han treballat mai la comptabilitat d’una empresa o tenen coneixements molt bàsics i volen aprendre a comptabilitzar els fets comptables més habituals d’un negoci.
  • Tanmateix aquest curs també és vàlid per aquelles persones que estiguin estudiant un curs d’administratiu o inicial de Grau d’Empresarials.

Temari:
- Balanç i compte de resultat d'una empresa. - Pla general comptable. Normativa. - Registre d'operacions. - L'impost sobre el valor afegit.
Col.lectiu: Interessats en aprendre comptabilitat des de zero
Durada: 12 hores
Horari: Tardes: del 2 al 12 de juliol - dilluns a dijous de 20:00h. a 21:30h
Inici del curs: 2 de juliol
Preu: Comptat: 118,00€.

 

Print Friendly, PDF & Email