• Curs dirigit a aquelles persones que no han treballat mai la comptabilitat d’una empresa o tenen coneixements molt bàsics i volen aprendre a comptabilitzar els fets comptables més habituals d’un negoci.
  • Tanmateix aquest curs també és vàlid per aquelles persones que estiguin estudiant un curs d’administratiu o inicial de Grau d’Empresarials.

Temari:
• Balanç i Compte de Resultats d’una empresa.
• Pla General Comptable..
• Registre dels fets comptables.
• Fases del cicle comptable. Tancament de l’any comptable.
• Comptabilització de Nòmines i Seguretat Social.

Col.lectiu: Interessats en aprendre comptabilitat des de zero
Durada: 12 hores
Horari: Tardes: del 2 al 12 de juliol - dilluns a dijous de 20:00h. a 21:30h
Inici del curs: 2 de juliol
Preu:

Comptat: 118,00€.