Adquireix els coneixements bàsics per iniciar-te en la correcta gestió de la comptabilitat empresarial a través de les eines informàtiques que estan al teu abast.

Temari:
- Balanços i comptes... Pla General Comptable - Compres i vendes - Comptabilització de serveis exteriors - Balanç de sumes, saldos - Nòmines, Seguretat Social... - Fases del cicle i tancament de l’any comptable
Col.lectiu: Interessats en aprendre comptabilitat des de zero
Durada: 60 hores (finalització el 4/03/2019)
Horari: dilluns i dimecres de 20h a 21:30h
Inici del curs: 1/10/2018
Preu: Comptat: 650.-€ * Aplaçat: 170.-€ matrícula + 4 rebuts 125.-€

 

Print Friendly, PDF & Email