Assolir els coneixements necessaris per a gestionar les contractacions, les nòmines i les assegurances socials d’una petita o mitjana empresa. Així com adquirir la capacitat de resolució d’incidències que puguin sorgir sobre la gestió laboral de l’empresa.

Temari:
-Seguretat Social.
- Legislació laboral bàsica.
-Convenis.
-Nòmines.
-Models de declaració i liquidació.
-Suspensió i modificació de contractes.
- Acomiadaments.
- Prestacions.


Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 40 hores
Horari: dimarts i dijous de 19:30 a 21:00 (els dies 25 i 30 de maig horari de 19:30 a 21:30)
Inici del curs: 21/02/17
Preu:

Comptat 595.-€
* Aplaçat 170.-€ matrícula + 3 rebuts de 160.-€