Assolir els coneixements necessaris per a gestionar les contractacions, les nòmines i les assegurances socials d’una petita o mitjana empresa. Així com adquirir la capacitat de resolució d’incidències que puguin sorgir sobre la gestió laboral de l’empresa.

Temari:
-Seguretat Social. - Legislació laboral bàsica. -Convenis. -Nòmines. -Models de declaració i liquidació. -Suspensió i modificació de contractes. - Acomiadaments. - Prestacions.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 40 hores
Horari: dimarts i dijous de 19:30 a 21:00
Inici del curs: 05/02/2019
Preu: Comptat 595.-€ * Aplaçat 170.-€ matrícula + 3 rebuts de 160.-€

 

Print Friendly, PDF & Email