Inicia't en la direcció i gestió d'una petita o mitjana empresa adquirint els coneixements necessaris per a la presa de decisions eficients en els àmbits comercial, financer i laboral.

Temari:
- Direcció Comercial: - Conceptes de Marketing: - El mercat i el Marketing. - Segmentació de mercats. - Investigació de mercats. - El Marketing - Mixt: producte, preu, distribució, publicitat i promoció - Direcció Financera: - Introducció a les finances: anàlisis econòmic-financer mitjançant el balanç, compte de resultats, ratis, fons de maniobra, llindar de rendibilitat.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 50 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu: Comptat 1.200.-€ * Aplaçat 350.-€ matrícula + 4 rebuts de 220.-€

 

Print Friendly, PDF & Email