Coneix les possibilitats extra que t’ofereix el món web a través de la interacció amb els usuaris. El mètode html mitjançant el llenguatge javascript i php et permetran gestionar pàgines web amb una informació dinàmica i segura.

Temari:
- Introducció a JavaScript. - Fonaments de programació. - Objectes en JavaScript: location, history, document, form, etc.... - Introducció a PHP. - Variables, constants. Tipus de dades. Operadors. - Estructures de control. - Funcions. - Interacció amb l'usuari: Formularis i validació de formularis. - Control de sessions. - Base de dades MySQL.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 40 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu: Comptat 920.-€ * Aplaçat 325.-€ matrícula + 3 rebut de 205.-€

 

Print Friendly, PDF & Email