Forma’t i aprofundeix en el món  de la gestió comercial des del punt de vista del marketing, adquirint els coneixements necessaris per a projectar la teva empresa en la direcció adequada tenint en compte el seu posicionament, estudi del mercat i clients, competència...

Temari:
- Conceptes de Marketing. - El mercat i el marketing. - Segmentació de mercats. - Investigació de mercats. - El Marketing - Mix. - Producte. - Preu. - Distribució. - Publicitat. - - Promoció.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 20 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu: Comptat: 470.-€ * Aplaçat: 200.-€ matrícula + 2 rebuts de 145.-€

 

Print Friendly, PDF & Email