Coneix les tècniques de venda i persuasió així com els processos i aptituds imprescindibles per arribar al client de la manera més eficaç.

Temari:
- Moments claus en la negociació.
- Fases.
- Estratègies.
- Actituds en front la negociació.
- Característiques del negociador.
- Armes fonamentals del negociador.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 10 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu:

235.-€