Coneix les tècniques de venda i persuasió així com els processos i aptituds imprescindibles per arribar al client de la manera més eficaç.

Temari:
- Moments claus en la negociació. - Fases. - Estratègies. - Actituds en front la negociació. - Característiques del negociador. - Armes fonamentals del negociador.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 10 hores
Horari: Dilluns de 20:00h a 22:00h
Inici del curs: 05/03/2018
Preu: 235.-€

 

Print Friendly, PDF & Email