Modalitat presencial

Prepara’t per superar satisfactòriament les proves d’accés a la universitat, que et permetran cursar estudis superiors de titulació oficial. Obtindràs la formació necessària, tant en matèries comunes (llengües catalana, castellana i estrangera) com específiques (escollir segons la branca d’estudis a cursar).

Modalitat semipresencial

L’alumne tindrà accés al Campus Virtual de CESI. Aquí podrà consultar Online els llibres de totes les assignatures i qualsevol material necessari per al seguiment del curs. També hi trobarà recursos d’aprenentatge com exercicis, vídeos, exàmens, etc. L’alumne tindrà una temporalització de les unitats que ha d’estudiar setmanalment.

Tanmateix l’alumne podrà expressar els seus dubtes al fòrum del campus o mitjançant correu electrònic directe amb el professor.

Modalitat presencial
Temari:
Prova majors de 25 anys
- Matèries comunes : Comentari de text, Llengua castellana, Llengua catalana, Llegua estrangera (a triar entre anglès o francès)
- Matèries específiques: Els alumnes hauran d´escollir dues matèries vinculades a l´opció d´accés triada

Prova majors de 45 anys
- Matèries comunes: Comentari de Text, Llengua catalana Llengua castellana
- Matèries específiques: Una entrevista personal amb un tribunal o professors que valoraran l´interès i motivació per accedir a la universitat (només a una sèrie de titulacions que cada gener especificaran les universitats)

Col.lectiu: Majors de 25 anys i de 45 anys
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 30 de setembre - Inici 1 d'octubre 2019
Preu:

Majors de 25 anys*
Comptat: 1.300€  / Ajornat :  350€ matrícula + 6 rebuts 179€

Majors de 45 anys*
Comptat:  1.070€ / Ajornat :  350€ matrícula + 6 rebuts 140€

*Els alumnes que tenen la Part Comuna o la Part Específica aprovada en la convocatòria anterior el preu del curs serà:   350€ matrícula + 6 rebuts 140€.

Hi ha la possibilitat que l’alumne/a es pugui imprimir personalment  el material, a aquest alumne se li restarà un import de 200€ de l’import de la matrícula. I serà responsabilitat del propi alumne/a el fet de dur sempre el material de seguiment a classe.

 

mesinfoAmpliar informació


Modalitat semipresencial
Temari:
Assignatures en modalitat a distància: Català, Castellano, Comentari de Text, Idiomes (Anglès o Francès), Història Contemporània, Geografia, Matemàtiques i Estadística.

IMPORTANT: Si algun alumne/a ha de fer assignatures de Ciències o Economia haurà d’assistir obligatòriament a classes. No es fan On-line. Hauran d’adaptar-se a les classes en l’horari corresponent del curs presencial (sempre que hi hagi un mínim de 3 alumnes).

Col.lectiu: Majors de 25 anys i de 45 anys
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 30 de setembre - Inici 1 d'octubre 2019
Preu:

Majors de 25 anys*
– Comptat 675€
– Ajornat 125€ matrícula + 6 rebuts 98€
(S’inclouen 10hores de tutories presencials personalitzades per a qualsevol assignatura)

Majors de 45 anys*
– Comptat 525€
– Aplaçat 125€ matrícula + 6 rebuts 68€
(S’inclouen 5 hores de tutories presencials personalitzades per a qualsevol assignatura)

*Els alumnes que tenen la Part Comuna o la Part Específica aprovada en la convocatòria anterior el preu del curs serà:

– Comptat 525€
– Ajornat 125€ matrícula + 6 rebuts 68€.

Els alumnes que ha de fer assignatures de Ciències presencialment el preu serà 20€ per assignatura i per mes (8 mesos).

PACK Tutories extres
Es podran adquirir packs de tutories extres de 5 hores al preu de 75€


 

Print Friendly, PDF & Email