El curs formatiu t’ofereix la preparació necessària per afrontar amb èxit la prova d’accés, i així encaminar-te cap als estudis formatius que s’adaptin més a les teves aptituds i necessitats. Obtindràs la formació necessària, tant en matèries comunes (llengües catalana, castellana, matemàtiques  i estrangera) com específiques (escollir segons la branca d’estudis a cursar).

En la modalitat semipresencial l’alumne tindrà accés al Campus Virtual de CESI. Aquí podrà consultar online els llibres de totes les assignatures i qualsevol material necessari per al seguiment del curs. També hi trobarà recursos d’aprenentatge com exercicis, vídeos, exàmens, etc. L’alumne tindrà una temporalització de les unitats que ha d’estudiar setmanalment.

Tanmateix podrà expressar els seus dubtes al fòrum del campus o mitjançant correu electrònic directe amb el professor. Cada professor estipularà els dies setmanals de resposta dels correus electrònics rebuts, a principi de curs informarà a tots els alumnes de quins són aquests dies.

Modalitat presencial
Temari:
- Matèries comunes: llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques, idioma estranger (anglès, francès o alemany).
- Matèries específiques: Cal veure, en cada cas, les assignatures específiques que cada branca inclou.
OPCIÓ A: Física
OPCIÓ B: Biologia / Ciènc. De la terra i Medi ambient
OPCIÓ C: Economia i organització d'empreses / Geografia / Segona llengua estranger (anglès o francès)
OPCIÓ D: Educació física i escollir 1 assignatura: Biologia / Ciènc. De la terra i Medi ambient

Col.lectiu: Persones amb 19 anys
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 30 de setembre - Inici 1 d'octubre 2019
Preu:

InformacioAmpliada_GrauSuperiorComptat 1.300€ (Material inclòs)
Ajornat 350€ matrícula + 6 rebuts 179€ (Material inclòs)

 

IMPORTANT: Hi ha la possibilitat que l’alumne/a es pugui imprimir personalment el material. A aquest alumne se li restarà un import de 200€ de l’import de la matrícula. I serà responsabilitat del propi alumne/a el fet de dur sempre el material de seguiment a classe.

mesinfoAmpliar informació


Modalitat semipresencial
Temari:
Assignatures en aquesta modalitat: català, castellà, comentari de text, idiomes (Anglès o Francès), geografia, matemàtiques i estadística

IMPORTANT: Si algun alumne/a ha de fer assignatures de Ciències o Economia haurà d’assistir obligatòriament a classes. No es fan On-line. Hauran d’adaptar-se a les classes en l’horari corresponent del curs presencial (sempre que hi hagi un mínim de 3 alumnes).

Col.lectiu: Persones amb 19 anys
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 30 de setembre - Inici 1 d'octubre 2019
Preu:

Comptat 675€
Ajornat 125€ matrícula + 6 rebuts 98€

S’inclouen 10h. de tutories presencials personalitzades per a qualsevol assignatura. No inclou l’edició impresa dels llibres.

Els alumnes que ha de fer assignatures de Ciències el preu serà de 20€ per assignatura i mes (8 quotes). Material no inclòs.

PACK Tutories extres
Es podran adquirir packs de tutories extres de 5 hores al preu de 75€


 

Print Friendly, PDF & Email