Inicia’t en la programació amb el llenguatge java. Coneix els fonaments de la programació web estructurada i la programació orientada a objectes. La plataforma de programació java ens permetrà crear tot tipus d’aplicacions tant per a dispositius mòbils com web. La instal·lació i coneixement dels entorns integrats (eclipse) seran fonamentals per entendre l’escriptura dins els nostres programes.

Temari:
- Introducció a l'algorisme. - Programació estructurada. - Variables, constants i dades a JAVA. - Estructures seqüencials a JAVA. - Estructures de selecció a JAVA. - Estructures iteratives a JAVA. - Introducció a l'Eclipse. - Creació de Workspace amb Eclipse. - Programació i classes amb Eclipse en JAVA.
Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 30 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu: Comptat 690.-€ * Aplaçat 300.-€ matrícula + 2 rebut de 205.-€

 

Print Friendly, PDF & Email