Aprofundeix en les operacions de comptabilitat que t’ajudaran a rendibilitzar al màxim la teva empresa, tant en la seva creació com en la gestió final de comptes.

Temari:
- Cicle comptable i principis de comptabilitat
- Amortitzacions, Leasing, envasos i embalatges, compres/vendes...
- Creditors i deutors, nòmines, impostos, subvencions...
- Finançament general de l’empresa
Col.lectiu: Persones interessades en dominar la comptabilitat
Durada: 44 hores (finalització 5/6/2019)
Horari: Tardes, dilluns i dimecres de 20:00h a 22:00h
Inici del curs: 11/03/2019
Preu:

Comptat: 495.-€
* Aplaçat: 170.-€ matrícula + 3 rebuts 115.-€